Küsimustele vastab Invictus Õigusbüroo – august 2017

28.08.2017 | Jüri Asari, jurist

Ma pole suutnud leida kusagilt teemat selle kohta, et kui palju KÜ liikmeid peavad toetama otsust, millega kaasneb igakuine püsikulu, et see vastu saaks võetud?
Või tuleb toimetada nagu igat teist otsust vastu võttes?

MTÜS § 21 lg 1 kohaselt üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid. Mittetulundusühingu põhikirjas võib sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline. Lähtudes väljakujunenud praktikast, enamuses korteriühistutes üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb üle poole korteriühistu liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet (MTÜS 22 lg 1). Korteriühistu otsused elamu majandamise ja säilitamiseks vajalike toimingute tegemise ning majandamiskulude kandmise kohta on kõigile korteriühistu liikmetele kohustuslikud (KÜS § 13 lg 4).

Tagasi