KKK

1. Kas infolehe trükiversioon lõpetas ilmumise?

Infolehe esimene number ilmus 2002 a. sügisel. Trükiversioonina toimis see 12 aastat.  Tõepoolest, trükiversioonina me lõpetasime, sest kogu info liigub veebi kaudu;

2. Kas veebis ilmub materjal samas mahus, nagu see oli trükiversiooni puhul?

Tegelikult oli veebis materjal hoopis suuremas mahus kui trükitud infolehes, sest sinna lisandus pidevalt uut. See oli ka üks põhjusi trükiversioonist loobumiseks. Portaal sai uue kujunduse ja sealt info leidmine on hõlpsam ja operatiivsem, kui trükitud infolehest.

3. Kas veebis reklaami avaldamine on sama efektiivne kui trükiväljaandes?

Kuna infoleht on ilmunud juba üle 10 aasta, oleme üsna populaarsed. Sõltuvalt kuust näitab Google 27000 – 33000 unikaalset kontakti kuus. Seetõttu on veebi efektiivsus isegi kõrgem, kui trükiversioonil ja reklaamiandjad on teretulnud.

4. Kui sageli ilmuvad veebi uued materjalid? 

Kodulehele lisatakse uusi artikleid pidevalt. Kuna uute materjalide lisamine ei ole enam seotud trükitsükliga, siis on uued artiklid värskemad.  

5. Kes kirjutab artikleid?

Kirjutavad KÜ-de esimehed, juristid, kommunaalala asjatundjad. Samuti on palgatud professionaalne toimetaja, selle ala spetsialist. 

6. Kas ühistute saadetud küsimustele vastatakse ka edaspidi?

Jah, neile vastavad juristid ja kommunaalala spetsialistid, vajadusel ka toimetus.

 7. Kui efektiivne üldse on veebireklaam?

Nagu eespool kirjutatud, on külastuste arv suur. Korteriühistud on tugev ja maksujõuline turusegment, neil on raha ja ka pidev vajadus renoveerida, ehitada, hooldada/hallata. Tarbitakse erinevaid teenuseid: ehitus-remont, haldus-hooldus, avariiteenused, raamatupidamine, juriidiline teenus jpm. Seetõttu on veebireklaami efektiivsus kõrge.
Kodulehel on püsiklientuur. 

8. Kas tellitav reklaam peab olema eelnevalt kujundatud?

Võib olla, võib ka mitte olla. Meil on oma kujundaja, kuid võite talle anda oma kogemustel põhinevaid soovitusi.