Kaugloetavad veearvestid

23.05.2017 | Roman Sovpenets

Üha rohkem korteriühistuid tunneb huvi kaugloetavate veearvestite vastu. Põhjusi selleks on mitu. Uutes majades paiknevad veearvestid tihtilugu lae all ja näidu vaatamiseks peab lausa redelit kasutama. See on ebamugav ja sageli jääbki näit esitamata. Üha rohkem ühistuid soovib sellest murest vabaneda. Juhtub, et ka vanades majades asuvad veearvestid raskesti ligipääsetavates kohtades. Kuid suurem probleem on kõigi korterite veenäitude tähtaegne kogumine. Teame, kui raske on saada kõigilt näite õigeks ajaks: mõni unustab, mõni lihtsalt ei viitsi, sest see on tülikas. Siis peab raamatupidaja helistama elanikele ja meelde tuletama. Sageli ei lange vahetatava veearvesti näit kokku sellega, mis on esitatud. Oli ka selline kurioosne lugu, et elanik esitas iga kuu veenäidud õigel ajal, kuid kui tuldi tema juurde arvesteid vahetama, selgus, et tal neid ei olegi ja ta kasutas vett sisuliselt tasuta.

Kuigi kaugloetava arvestussüsteemi paigaldamine on kallim tavalistest arvestitest, tasub selline investeering ennast ära. Lisaks on kaugloetavatel veearvestitel mitmeid eeliseid. Elanikud ise ei pea näite teatama, vaid kogu info korteri veetarbimise kohta laekub läbi trepikodadesse paigaldatud andmekogumiskeskuste ja kõik näidud saadakse ühel ja samal päeval. Korteriühistu saab iga kuu alguses veenäitude tabeli, mis sisaldab kõiki raamatupidajale vajalikke andmeid. Kõigi veearvestite täpsed näidud (liitrini) saadetakse kuu viimase päeva seisuga. Nii tagatakse näitude õigeaegne esitamine. Tavaliselt on sellistel veearvestitel olemas kaitse välise magnetvälja eest ning „enesekontrolli“ funktsioon – katsed veearvestiga manipuleerida või vee tagasivool fikseeritakse süsteemis. Veearvestite eluiga sõltub suurel määral sellest, missugune on korterisse tuleva vee kvaliteet. Näiteks Siemensi kaugloetava veearvesti patarei tööiga on ca 12 aastat.

Arvestussüsteemi edasine hooldus on töömahukas ja keeruline protsess, mis nõuab oskusi, samuti spetsiaalset arvutitarkvara, mille soetamine ühe elamu jaoks ei ole majanduslikult otstarbekas. Seetõttu on mõistlik sõlmida leping, mille raames saab garanteeritud teenuse parima hinna-kvaliteedi suhtega. Kuivõrd koostöö teenuse osutaja ja korteriühistu vahel peab kestma aastaid, tasub koostööpartnerit hoolikalt valida. Muidugi on partneri vahetamine võimalik, aga sellega kaasneb lisatöö ja -kulu.

Kokkuvõtteks – veearvestite kauglugemissüsteemi paigaldamine aitab kindlustada veenäitude kogumise ja õige arvestuse. Kui teie korteriühistus tuleb päevakorda veearvestite vahetamine, siis tasub silmas pidada, et tehnika areneb, on seadmeid, mis teevad elu lihtsamaks ja aitavad paremini ühistut majandada .

Tänaseks on AGR OÜ paigaldanud ja teenindab kokku üle 10 000 kaugloetava veearvesti. Teeme aktiivset koostööd Saksamaa suurtootjaga Siemens. Pakume oma klientidele selle firma elektroonilisi veearvesteid. Täiendavat infot ja hoonepõhise hinnapakkumise leiate kodulehelt www.agr-torud.ee või saates e-kirja arvestusspetsialistile: julia@agr-torud.ee.

AGR OÜ
Tel.: +372 56863884
E-mail: julia@agr-torud.ee
www.agr-torud.ee

Tagasi